Aktualności

 
czytaj poniżej
 
2014-01-22

Dodatkowe fundusze na rozbudowę Katowice Airport

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA podpisało z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu "Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice".

Projekt obejmuje pięć zadań:

modernizację istniejącego hangaru i budowę nowego uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap I (modernizacja systemu odwadniającego w porcie lotniczym), budowę nowej bazy CARGO - etap I (budowa płyty postojowej cargo wraz z drogą kołowania E0); budowę terminalu przylotowego uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II (budowa stanowiska odladzania samolotów).

Całkowita wartość projektu wynosi 182 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) to blisko 71,5 mln zł.

Część z przedsięwzięć wymienionych w projekcie została już zrealizowana. Mowa tu o modernizacji istniejącego hangaru i budowie nowego oraz uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej - etap I. Pozostałe zadania zostaną ukończone najpóźniej do września 2015 roku.

Już w lutym rozpocznie się budowa nowego terminalu przylotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ komunikacyjny wraz z parkingami). Wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska. Zgodnie z zapisami podpisanej 22 stycznia 2014 roku umowy inwestycja ma zostać zrealizowana do końca drugiej połowy 2015 roku.

Szczegółowe informacje o tej inwestycji można znaleźć we wpisie na blogu pyrzowickiego lotniska - Terminal przylotowy Zapraszamy do lektury.

Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens